Disclaimer

Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord met deze voorwaarden.
Alle foto’s op deze website en/of sociale media van NieNus fotografie & Nina Keurntjes-Pastoor zijn auteursrechtelijk beschermd.
Dit houdt in dat foto ́s van deze website en/of sociale media niet zomaar gebruikt mogen worden. Toestemming van fotograaf NieNus is nodig. Fotograaf NieNus heeft als maker van de foto in beginsel het auteursrecht. Het auteursrecht geeft de maker van het werk het exclusieve recht om dat werk te exploiteren. Fotograaf NieNus beslist dus of een foto openbaar mag worden gemaakt en/of verveelvoudigd. Het auteursrecht geeft de fotograaf ook rechten, zoals het recht op naamsvermelding. Voor publicatie of vermenigvuldiging van een foto is toestemming nodig van fotograaf NieNus. Fotograaf NieNus houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal. Geen enkele foto op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij voor promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal. zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Nina Keurntjes-Pastoor. Mocht u foto’s in mijn fotoarchief geschikt achten om te gebruiken in elke vorm van een redactionele uiting (kranten, bladen, tijdschriften, internetsites etc.). Dan dien ik eerst schriftelijk op de hoogte gebracht te worden. Stuur mij hiervoor gerust een e-mail info@nienus.nl

Bij een vrijblijvende offerte bij NieNus fotografie verliest de offerte haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending door NieNus. NieNus fotografie biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan. Cadeaubonnen kunnen niet retour gezonden worden. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.

Fotograaf NieNus houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor NieNus onaanvaardbaar maken.
Het weer is een onstabiele factor. Bij regen/sneeuw/onweer/extreem weer kan het zijn dat de shoot verzet moet worden vanwege het apparatuur van NieNus fotografie.

Fotograaf NieNus heeft altijd het recht een shoot te verzetten i.v.m. het weer.
Fotograaf NieNus zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin NieNus gebruikelijk werkt.
Fotograaf NieNus kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot. Wanneer materiaal tijdens of na de opname verloren gaat, worden verloren opnames, voor zover mogelijk, over gemaakt.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan NieNus, Nina Keurntjes-Pastoor. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.
Alle op de website van fotograaf NieNus vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten. Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw & exclusief reiskosten vanaf 7031XW

Op al deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
Wehl, Nederland, NieNus fotografie
Nina Keurntjes-Pastoor 2024